Кафедра загальної практики ОНМедУ


Головна

Iсторiя кафедри

Спiвробiтники кафедри

Післядипломна освіта

- Спеціалізація

- Підвищення кваліфікації (тематичне удосконалення)

Матеріали для підготовки

Наукова робота

Публiкацiї

Лiкувальна робота

Науковий гурток

Фотогалерея

Контакти

Спеціалізація
«ЕКГ-діагностика основних клінічних ситуацій в загальній лікарській практиці»

 1. Фібриляція та тріпотіння передсердь. Програма обстеження хворих. Невідкладна допомога. Стратифікація кардіоемболічного ризику та профілактика інсульту
 2. Ознаки гіпертрофії лівого шлуночку серця і його систолічного перенавантаження
 3. ЕКГ-критерії тромбоемболії легеневої артерії. Програма обстеження та ведення хворих. Невідкладна допомога
 4. Екстрасистолічні порушення ритму. Причини. Програма обстеження хворих. Стратифікація ризику. Невідкладні стани. Антиаритмічна терапія
 5. Гострий коронарний синдром: діагностика, диференційна діагностика. Лабораторні обстеження в діагностиці інфаркту міокарда. Невідкладна допомога хворому з гострим коронарним синдромом на догоспітальному етапі. Клінічний розбір хворого. Вторинна профілактика інфаркту міокарда в практиці сімейного лікаря
 6. Методика запису електрокардіограми. Стандартні та додаткові електрокардіографічні відведення. Показання для електрокардіографічного дослідження
 7. Аналіз нормальної електрокардіограми. Швидкість запису електрокардіограми. Розрахунок та оцінка значень частоти серцевих скорочень. Позиційні та ідіопатичні зміни електрокардіограми у дорослих. Персональний розбір 10 ЕКГ
 8. ЕКГ-діагностика гіпертрофії та перевантаження різних відділів серця. Персональний розбір 10 ЕКГ
 9. Порушення провідності. AV-блокади. Персональний розбір 10 ЕКГ
 10. ЕКГ-діагностика при блокаді ніжок пучка Гіса і гілок лівої ніжки. Персональний розбір 10 ЕКГ
 11. ЕКГ-діагностика при блокаді ніжок пучка Гіса і гілок лівої ніжки. Персональний розбір 10 ЕКГ
 12. ЕКГ-діагностика та диференційна діагностика екстрасистолічних порушень ритму. Персональний розбір 10 ЕКГ
 13. ЕКГ-діагностика та диференційна діагностика фібриляції та тріпотіння передсердь. Персональний розбір 10 ЕКГ
 14. ЕКГ-діагностика хронічної ішемічної хвороби серця. Персональний розбір 10 ЕКГ
 15. ЕКГ-діагностика інфаркту міокарда. Персональний розбір 10 ЕКГ хворих з інфарктом міокарду різної локалізації
 16. Показання до хірургічного лікування і госпіталізації пацієнтів з порушення ритму
Кафедра загальної практики ОНМедУ, genepra.od.ua © 2005-2023

Одесский Национальный Медицинский Университет
Каталог посилань »

Медицичний гумор »