Кафедра загальної практики ОНМедУ


Головна

Iсторiя кафедри

Спiвробiтники кафедри

Післядипломна освіта

- Спеціалізація

- Підвищення кваліфікації (тематичне удосконалення)

Матеріали для підготовки

Наукова робота

Публiкацiї

Лiкувальна робота

Науковий гурток

Фотогалерея

Контакти

Спеціалізація
«Невідкладні стани при серцево-судинних захворюваннях в загальній лікарській практиці»

 1. Фібриляція та тріпотіння передсердь. Програма обстеження хворих. Невідкладна допомога. Стратифікація кардіоемболічного ризику та профілактика інсульту
 2. Гостра тромбоемболія гілок легеневої артерії: діагностика, алгоритм ведення пацієнтів. Клінічний розбір хворого
 3. Гострий коронарний синдром: діагностика, диференційна діагностика. Невідкладна допомога хворому з гострим коронарним синдромом на догоспітальному етапі. Ведення хворого з інфарктом міокарду після виписки з лікарні (вторинна профілактика)
 4. Гіпертензивні артеріальні кризи. Алгоритм ведення хворих з гіпертензивним кризом. Диференційований підхід до ведення хворих з різними типами гіпертензивних кризів
 5. Диференційна діагностика болю в грудній клітці; алгоритм дій після першого виклику з приводу позагоспітального болю в грудній клітці; ведення під час першого медичного контакту (вдома та в амбулаторії СМ)
 6. Синкопальні стани: ведення пацієнтів з транзиторною втратою свідомості. Діагностичні критерії, провокаційні проби, ведення та стратифікація ризику. Лікування син- копального стану в залежності від етіології
 7. Гіпертензивні артеріальні кризи. Алгоритм ведення хворих з гіпертензивним кризом. Диференційований підхід до ведення хворих з різними типами гіпертензивних кризів
 8. Особливості ведення хворих з резистентними та злоякісними гіпертензіями. Лікування артеріальної гіпертензії в хворих з нирковою недостатністю. Клінічний розбір хворого
 9. Гострий коронарний синдром: діагностика, диференційна діагностика. Розбір ЕКГ хворих з інфарктом міокарду різної локалізації. Тренінг топічної діагностики гострого інфаркту міокарду із застосуванням симулятору. Невідкладна допомога хворому з гострим коронарним синдромом на догоспітальному етапі. Ведення хворого з інфарктом міокарду після виписки з лікарні (вторинна профілактика)
 10. Серцева недостатність та набряк легень. Початкова діагностика. Клінічні сценарії початкового лікування залежно від гемодинаміки. Клінічний розбір хворого
 11. Невідкладні стани у хворих з порушеннями ритму та провідності. Тахіаритмії, блокади: діагностичні критерії, діагностичні маніпуляції, терапевтичні алгоритми. Тренінг з використанням симулятору
 12. Ведення хворих з фібриляцією та тріпотінням передсердь. Тренінг з використанням симулятору. Профілактика кардіоемболій в хворих з фібриляцією передсердь. Клінічний розбір хворого
 13. Гострий аортальний синдром, загальний підхід до ведення пацієнтів, початкові діагностичні та лікувальні заходи. Клінічний розбір хворого
 14. Гостра тромбоемболія гілок легеневої артерії: діагностика, алгоритм ведення пацієнтів. Клінічний розбір хворого
Кафедра загальної практики ОНМедУ, genepra.od.ua © 2005-2023

Одесский Национальный Медицинский Университет
Каталог посилань »

Медицичний гумор »