Кафедра загальної практики ОНМедУ


Головна

Iсторiя кафедри

Спiвробiтники кафедри

Післядипломна освіта

- Спеціалізація

- Підвищення кваліфікації (тематичне удосконалення)

Наукова робота

Публiкацiї

Лiкувальна робота

Науковий гурток

Фотогалерея

Контакти

Кафедра загальної практики Одеського Нацiонального Медичного Унiверситету

Кафедра загальної практики створена 15 квiтня 2005 року. Кафедра розташована на 4-му поверсi полiклiнiчного вiддiлення Центру реконструктивної та вiдновної медицини (Унiверситетської клiнiки) Одеського нацiонального медичного унiверситету за адресою: 65009, вул. Тiниста, 8, Одеса, Україна. Tel./fax: [+380] (48) 746-56-71.
E-mail: gponmedu@gmail.com

Оголошення

Передатестаційний цикл за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина» починається 21.10.2019.

Документи для участі в циклі надати до деканату факультету післядипломної освіти ОНМедУ до 07.10.2019.

Перелік документів для зарахування на цикл:

onmedu.edu.ua/dokumenti-neobhidni-dlja-zarahuvannja-na-cikli/

Довідки за телефоном:
(096) 83-89-552 (доц. Лисий Ігор Станіславович)
або за телефоном кафедри: [+380] (48) 746-56-71

Ви можете ознайомитися з переліком циклів тематичних удосконалень, які плануються на кафедрі та обрати цікавий для Вас ТУТ

Початок занять залежить від формування групи (10 осіб).

Зареєструватись на курс

Ваше ПІБ (Прізвище, Ім'я та по батькові):
Ваш номер телефону:
Ваш e-mail:
Додатково:

Навчальна дiяльнiсть: додипломна освiта - навчання студентiв 6 курсу, пiслядипломне навчання - пiдготовка лiкарiв-iнтернiв та вторинна спецiалiзацiя лiкарiв за спецiальностями "Загальна практика - сiмейна медицина", "Терапiя".

Практичнi навички майбутнi сiмейнi лiкарi засвоюють в тренiнг-центрi, обладнаному стендами, муляжами, сучасною дiагностичною та комп'ютерною технiкою, а також в науково-iнновацiйному центрi практичної пiдготовки лiкаря.

Запис на консультацiї за телефоном в call-центрi Унiверситетської клiнiки: [+380] (48) 737-37-70. З графiком консультацiй Ви можете ознайомитися тут.

Науковi дослiдження на кафедрi проводяться за рiзними напрямками клiнiчної медицини (пульмонологiя, ендокринологiя, кардiологiя та iн.) з дотриманням мiжнародних вимог GCP.

Кафедра загальної практики ОНМедУ, genepra.od.ua © 2005-2019

Ваш Медицинский Агент в интернете
Одесский Национальный Медицинский Университет Каталог медицинских ресурсов на GRANDEX.RU Баня Русский Пар клуб национальной культуры здоровья
Каталог посилань »

Медицичний гумор »