Кафедра загальної практики ОНМедУ


Головна

Iсторiя кафедри

Спiвробiтники кафедри

Післядипломна освіта

- Спеціалізація

- Підвищення кваліфікації (тематичне удосконалення)

Матеріали для підготовки

Наукова робота

Публiкацiї

Лiкувальна робота

Науковий гурток

Фотогалерея

Контакти

Кафедра загальної практики Одеського Нацiонального Медичного Унiверситету

Кафедра загальної практики створена 15 квiтня 2005 року. Кафедра розташована на 4-му поверсi полiклiнiчного вiддiлення Центру реконструктивної та вiдновної медицини (Унiверситетської клiнiки) Одеського нацiонального медичного унiверситету (ОНМедУ) за адресою:

65009, вул. Тiниста, 8, м. Одеса, Україна. Tel./fax: [+380] (48) 746-56-71


E-mail: gponmedu@gmail.com

Оголошення

Кафедра загальної практики ОНМедУ пропонує цикли тематичного удосконалення.

З переліком циклів тематичних удосконалень, які плануються на кафедрі Ви можете ознайомитися ТУТ.

Тривалість циклу - 2 тижні (50 балів для безперервного професійного розвитку лікаря).

Дата початку циклу залежить від формування групи.

Перелік документів для зарахування на цикл:
onmedu.edu.ua/dokumenti-neobhidni-dlja-zarahuvannja-na-cikli/

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном:

+38 (068) 116-28-01 (доцент Лисий Ігор Станіславович)

або за телефоном кафедри:

[+380] (48) 746-56-71

а також на сторінці кафедри загальної практики Одеського національного медичного унівеситету у Facebook

Зареєструватись на цикл тематичного удосконалення

Ваше ПІБ (Прізвище, Ім'я та по батькові):
Ваш номер телефону:
Ваш e-mail:
Додатково:

Навчальна дiяльнiсть: додипломна освiта - навчання студентiв 6 курсу, пiслядипломне навчання - пiдготовка лiкарiв-iнтернiв та вторинна спецiалiзацiя лiкарiв за спецiальностями "Загальна практика - сiмейна медицина", "Терапiя".

Практичнi навички майбутнi сiмейнi лiкарi засвоюють в тренiнг-центрi, обладнаному стендами, муляжами, сучасною дiагностичною та комп'ютерною технiкою, а також в науково-iнновацiйному центрi практичної пiдготовки лiкаря.

Запис на консультацiї за телефоном в call-центрi Унiверситетської клiнiки: [+380] (48) 737-37-70. З графiком консультацiй Ви можете ознайомитися тут.

Науковi дослiдження на кафедрi проводяться за рiзними напрямками клiнiчної медицини (пульмонологiя, ендокринологiя, кардiологiя та iн.) з дотриманням мiжнародних вимог GCP.

Кафедра загальної практики ОНМедУ, genepra.od.ua © 2005-2023

Одесский Национальный Медицинский Университет
Каталог посилань »

Медицичний гумор »